Organizastic, gevestigd aan Twickel 48, 7608 BP Almelo, met KvK nummer 89242505, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Organizastic verwerkt je persoonsgegevens welke jij zelf aan ons hebt verstrekt, of die wij hebben ontvangen doordat je gebruik maakt van onze diensten, website of social media.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers, zonder toestemming van ouder(s) of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of alle bezoekers aan onze website meerderjarig zijn. Wij raden ouders/opvoeders dan ook aan ten alle tijde betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Mocht dit toch gebeurd zijn, neem dan contact met ons op via  organizastic@gmail.com, zodat wij deze informatie voor u kunnen verwijderen.

Doelen en grondslag verwerking persoonsgegevens

Organizastic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over onze diensten en aanbiedingen
  • Om je te kunnen contacteren om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren indien dit nodig is
  • Om je in te schrijven in ons online leerprogramma als je je daarvoor inschrijft
  • Voor het afhandelen van jouw betalingen
  • Voor het afleveren van goederen en/of diensten indien van toepassing

Bewaartermijn persoonsgegevens

Organizastic bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt je ten alle tijde uitschrijven voor onze mails of diensten via organizastic@gmail.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Organizastic verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Organizastic gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone die nodig zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, maken optimalisatie van de website mogelijke en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Als je geen cookies (meer) wilt ontvangen kun je je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen in je browser kun je ook eerder opgeslagene informatie verwijderen.

Eigen persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook heb je het recht om reeds gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Organizastic.

Een verzoek hiertoe kun je per email sturen naar organizastic@gmail.com com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je ID-bewijs met dit verzoek mee te sturen. Zorg er ter de bescherming van je eigen privacy voor, dat je foto, paspoort- of idnummer, BSN nummer en het MRZ nummer (strook met nummers onderaan je paspoort of id-kaart) onleesbaar/zwart  zijn gemaakt. Wij zullen hier zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk op reageren. Tevens willen wij er u op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, welke de nationale toezichthouder hiervoor is. Hiervoor kunt u klikken op volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens – tip of klacht indienen

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Organizastic neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via organizastic@gmail.com.

Contactgegevens Organizastic:

www.organizastic.com

Twickel 48, 7608 BP Almelo (Nederland)

Anita Marshall-Olthof is de Functionaris Gegevensbescherming van Organizastic en zij is te bereiken via organizastic@gmail.com.